Dữ liệu giá nhà đất đấu tranh hàng năm, hàng tháng có thể làm tăng nỗ lực kiểm soát chính sách

Tác giả: Kênh tin tức Sands phân loại: Tin tức thời gian phát hành: 2021-03-04 04:40:11
谷歌引入meet.new快捷方式:可快速发起视频通话|||||||

IT之家6月20日动静 本周,Gmail邮件办事迎去了Google Meet新功用散成,做为G Suite消费力套件的一部门,相似的“meet.new”快速体例,可便利用户疾速倡议视频通话,结果同等于面击 meet.谷歌.com主页上、或Gmail侧边栏中的“起头集会”按钮。

据悉,用户会被跳转到“集会筹办停当”的屏幕,界里上给出了可供复造战分享的网址。左边有音视频预览,用户可面击“立刻参加”或“展现”,且左上角可睹到已登录哪一个账户。别的,meet.new 借撑持附减一两个别的Google账户去倡议呼唤,除G Suite企业客户、通俗消耗者现也可以享用到。

IT之家领会到,早正在客岁,Google便曾经推出了“.new”新链接,以便用户正在收集上新建空缺文档。本周,Gmail邮件办事也迎去了Google Meet新功用散成。

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

Đọc thêm
Kênh tin tức Sands